TV 2 PLAY Download Latest Version APK

Obtain TV 2 PLAY Newest Model APK

Er du til nyheder, sport eller underholdning? TV 2 PLAY har det hele og er en streamingtjeneste, hvor du har fri adgang til alle TV 2s livekanaler og har mulighed for at følge med i serier og programmer.

Gik du glip af seneste 19 NYHEDERNE, skal se de nyeste Klovn-afsnit, skal du se, eller naked gense dit yndlings Dybvad-klip for femte gang?

Alt dette og meget mere kan du se på TV 2 PLAY.

Med TV 2 PLAY har du ubegrænset adgang til alle TV 2s kanaler, programmer og tv-serier. Du kan se snigpremierer på serier og programmer, før alle andre. Uanset om du er på farten eller hjemme i sofaen.

Med et TV 2 PLAY-abonnement for dig og hele familien er I sikret adgang til:

Programmer fra alle TV 2s kanaler – TV 2, TV 2 ZULU, TV 2 NEWS, TV 2 SPORT, TV 2 SPORT X, TV 2 CHARLIE og TV 2 FRI

Serier og underholdningsprogrammer – Landmand søger kærlighed, Vild med Dans, Toppen af poppen, Rita, Perfekte steder, Badehotellet, Sukkertoppen, Dicte, Kurs mod fjerne kyster, and so forth.

Comedy og satire – Natholdet, Dybvad, Klovn, Danish Dynamite, Ditzel all Inklusiv, and so forth.

Små og retailer sportsbegivenheder som Tour de France og Vuelta a España

Nyheder og magasiner fra TV 2 NEWS

Movie – nye og ældre, såvel som danske og udenlandske

Ubegrænset adgang til TV 2 PLAYs serier og programmer uanset tid og sted

Hent vores free of charge app som en del af dit abonnement, og du kan med det samme se vores indhold af movie, serier og programmer. Har du ikke et abonnement, kan du få en free of charge prøveperiode på TV 2 PLAY.

Du kan vælge mellem:

Favorit + Sport uden reklamer

Du får alle TV 2s livekanaler samt fuld adgang til alt on demand-indhold på TV 2 PLAY. Reklameblokke indgår stadig på stay, males du får ikke reklamer ved on demand.

Favorit + Sport med reklamer

Du får alle TV 2s livekanaler samt fuld adgang til alt on demand-indhold på TV 2 PLAY. Reklameblokke indgår på stay, og før hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der er kke reklamer før børneindhold.

Favorit uden reklamer

Du får fem livekanaler samt fuld adgang til alt on demand-indhold på TV 2 PLAY. Reklameblokke indgår stadig på livekanalerne, males du får ikke reklamer ved on demand.

Favorit med reklamer

Du får fem livekanaler samt fuld adgang til alt on demand-indhold på TV 2 PLAY. Reklameblokke indgår på stay, og før hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der er ikke reklamer før børneindhold.

Foundation uden reklamer

Du får adgang til alle on demand-programmer på TV 2 PLAY – uden TV 2s livekanaler.

Foundation med reklamer

Du får adgang til alle on demand-programmer på TV 2 PLAY – uden TV 2s livekanaler. Før hvert on demand-program vises en kort reklameblok. Der er ikke reklamer før børneindhold.

Stay 1

Adgang til én af TV 2s livekanaler.

Stay 2

Adgang til to af TV 2s livekanaler.

Rettighedsmæssige begrænsninger

Du kan tilgå det fulde indhold af TV 2 PLAY indenfor Kongeriget Danmark.

Regler vedtaget i EU gør det desuden muligt for dig at få adgang til dit TV 2 PLAY-abonnement, når du midlertidigt opholder dig uden for Danmark, males inden for EU.

Tekniske anbefalinger for TV 2 PLAY

For at kunne bruge TV 2 PLAY på din pill og smartphone anbefaler vi, at du har en stor båndbredde til rådighed, dvs. en god 3G/4G dækning (du bør canine have mindst 1,5 Mbit/sek til rådighed) eller adgang til trådløst web (Wi-Fi). Vi anbefaler cellular dataabonnementer med ubegrænset dataforbrug inkluderet eller Wi-Fi.

Vær opmærksom på, at datatrafik ikke er en del af TV 2 PLAY-abonnementet. Ved streaming af video kan der være behov for at større mængder knowledge overføres. Datatrafikomkostningerne varierer afhængig af din teleoperatør og dit abonnement. Kontakt din teleoperatør for mere data om omkostninger forbundet med dataoverførsel.

Afspilning af stay er blokeret på en række Android-enheder. Det skyldes, at vores rettighedshaveres krav om kryptering af indholdet medfører utilfredsstillende kvalitet i vores stream. Se hvilke enheder der har begrænset adgang på http://play.tv2.dk
Are you into information, sports activities or leisure? TV 2 PLAY has all of it and is a streaming service the place you might have free entry to all TV 2’s stay channels and have the chance to comply with sequence and applications.

Did you miss the newest 19 NEWS, have to look at the newest Clown episodes, do it’s important to watch, or simply rewatch your favourite Dybvad clip for the fifth time?

All this and rather more you’ll be able to watch on TV 2 PLAY.

With TV 2 PLAY you might have limitless entry to all TV 2’s channels, applications and TV sequence. You may watch sneak previews of sequence and applications, earlier than everybody else. Whether or not you might be on the go or at residence on the sofa.

With a TV 2 PLAY subscription for you and the entire household, you might be assured entry to:

Applications from all TV 2’s channels – TV 2, TV 2 ZULU, TV 2 NEWS, TV 2 SPORT, TV 2 SPORT X, TV 2 CHARLIE and TV 2 FREE

Collection and leisure applications – Farmer seeks love, Wild with Dance, Prime of the pop, Rita, Good locations, Badehotellet, Sukkertoppen, Dicte, Course to distant shores, and so forth.

Comedy and satire – Natholdet, Dybvad, Klovn, Danish Dynamite, Ditzel all Inclusive, and so forth.

Small and huge sporting occasions such because the Tour de France and the Vuelta a España

Information and magazines from TV 2 NEWS

Motion pictures – new and older, in addition to Danish and overseas

Limitless entry to TV 2 PLAY’s sequence and applications no matter time and place

Obtain our free app as a part of your subscription and you may immediately see our content material of flicks, sequence and applications. When you should not have a subscription, you may get a free trial interval on TV 2 PLAY.

You may select between:

Favourite + Sports activities with out commercials

You get all TV 2’s stay channels in addition to full entry to all on demand content material on TV 2 PLAY. Promoting blocks are nonetheless included stay, however you’ll not obtain adverts on demand.

Favourite + Sports activities with commercials

You get all TV 2’s stay channels in addition to full entry to all on demand content material on TV 2 PLAY. Promoting blocks are included stay, and earlier than every on-demand program, a brief promoting block is displayed. There are not any commercials earlier than youngsters’s content material.

Favourite with out commercials

You get 5 stay channels in addition to full entry to all on demand content material on TV 2 PLAY. Promoting blocks are nonetheless included on the stay channels, however you’ll not obtain commercials on demand.

Favourite with commercials

You get 5 stay channels in addition to full entry to all on demand content material on TV 2 PLAY. Promoting blocks are included stay, and earlier than every on-demand program, a brief promoting block is displayed. There are not any commercials earlier than youngsters’s content material.

Foundation with out commercials

You get entry to all on demand applications on TV 2 PLAY – with out TV 2’s stay channels.

Foundation with commercials

You get entry to all on demand applications on TV 2 PLAY – with out TV 2’s stay channels. Earlier than every on-demand program, a brief advert block seems. There are not any commercials earlier than youngsters’s content material.

Stay 1

Entry to one among TV 2’s stay channels.

Stay 2

Entry to 2 of TV 2’s stay channels.

Rights Restrictions

You may entry the complete content material of TV 2 PLAY throughout the Kingdom of Denmark.

Guidelines adopted within the EU additionally make it doable so that you can entry your TV 2 PLAY subscription when you’re briefly exterior Denmark, however throughout the EU.

Technical suggestions for TV 2 PLAY

To have the ability to use TV 2 PLAY in your pill and smartphone, we suggest that you’ve a big bandwidth out there, ie. good 3G / 4G protection (nevertheless, it is best to have at the least 1.5 Mbit / sec out there) or wi-fi web entry (Wi-Fi). We suggest cellular knowledge subscriptions with limitless knowledge utilization included or Wi-Fi.

Please notice that knowledge site visitors shouldn’t be a part of the TV 2 PLAY subscription. When streaming video, bigger quantities of information might have to be transferred. Knowledge site visitors prices differ relying in your telecom operator and your subscription. Contact your telecom operator for extra data on knowledge switch prices.

Stay play is blocked on various Android units. It’s because our rights holders’ necessities for encrypting the content material end in unsatisfactory high quality in our stream. See which units have restricted entry at http://play.tv2.dk
Bug-fixes.
Efficiency optimering.

>>>Download TV 2 PLAY APK<<<

TV 2 PLAY screenshots 1TV 2 PLAY screenshots 2TV 2 PLAY screenshots 3TV 2 PLAY screenshots 4TV 2 PLAY screenshots 5TV 2 PLAY screenshots 6TV 2 PLAY screenshots 7TV 2 PLAY screenshots 8TV 2 PLAY screenshots 9TV 2 PLAY screenshots 10TV 2 PLAY screenshots 11TV 2 PLAY screenshots 12

>>>Download TV 2 PLAY APK<<<

Leave a Reply