Livsmedelsdatabasen Download Latest Version APK

Obtain Livsmedelsdatabasen Newest Model APK

Smidig åtkomst until livsmedelsverkets databas över livsmedel. Du bläddrar och söker snabbt bland över 2000 livsmedel.

Se på ett överskådligt sätt hur mycket energi, kalorier, protein, fett och kolhydrater, vitaminer, mineraler med mera som maten innehåller. Innehåller även detaljerad data som omega-3, omega-6, transfett, kolesterol och salt.

Användbar för dig som exempelvis:
– Vill lära dig mer om vad maten innehåller
– Vill gå ner eller upp i vikt
– Vill undvika mättat fett och transfett
– Vill undvika salt eller kolesterol
– Vill få i dig tillräckligt med vitaminer och mineraler
– Vill få i dig tillräckligt med omega-3/omega-6
– Vill kontrollera ditt fiberintag
– Håller dig until dieter som exempelvis Atkins, LCHF eller GI (Glykemiskt index)

Synpunkter, felrapporter och förbättringsförslag tas tacksamt emot.
Easy accessibility to the NFA database of meals. You’re on the lookout for a quick amongst over 2,000 meals.

See in a transparent method how a lot vitality, energy, protein, fats and carbohydrates, nutritional vitamins, minerals, and so forth., that meals comprises. Additionally comprises detailed data resembling omega-3, omega-6, trans fats, ldl cholesterol and salt.

Helpful for you resembling:
– Need to be taught extra about what the meals comprises
– Need to lose or acquire weight
– Need to keep away from saturated fat and trans fat
– Need to keep away from salt or ldl cholesterol
– Need to get sufficient nutritional vitamins and minerals
– Need to get sufficient of omega-3/omega-6
– Need to examine your fiber consumption
– Retains you to diets resembling Atkins, carb or GI (Glycemic Index)

Feedback, bug reviews and solutions are gratefully accepted.
v1.3.0
– Databasuppdatering 2013-11-25
v1.2.0
– Nyhet: Sortera livsmedel per näringsämne.
v1.1.4
– Buggfixar för sällsynta krascher.
v1.1.3
– Buggfixar
v1.1.2
– Ommöblerad structure för att undvika missförstånd.
v1.1.1
– Buggfixar
– Automatisk rapportering av teknisk användardata för felsökning.
v1.1.0
– Snabbstatistik direkt i livsmedelslistan.
v1.0.3
– Löser en krasch på vissa versioner av Nexus One och HTC Need HD.

>>>Download Livsmedelsdatabasen APK<<<

Livsmedelsdatabasen  screenshots 1Livsmedelsdatabasen  screenshots 2Livsmedelsdatabasen  screenshots 3

>>>Download Livsmedelsdatabasen APK<<<