Eniro På sjön – Gratis sjökort Download Latest Version APK

Obtain Eniro På sjön – Free of charge sjökort Newest Model APK

Upptäck svenska farvatten by way of appens många funktioner, som sjökort, spårningsplotter, AIS, intressepunkter och rutter.

Hissa seglen och kasta loss med Eniro På Sjön, en omtyckt app som hyllats av tidningarna Praktiskt Båtägande och På Kryss, vunnit pris som årets nyttotjänst (Guldmobilen) och beskrivits som ”den i särklass billigaste navigationsappen” och ett ”fantastiskt komplement”.

Eniro på sjöns gratis-version innehåller:

• Free of charge sjökort över Sveriges kuster samt Vänern, Vättern och Mälaren.
• GPS-position på sjökort
• Flygfoto vy
• “Man overboard”-funktion som sparar all nödvändig data på en och samma skärmbild i din kamerarulle som nödnummer, koordinater, kartbild på nuvarande GPS-position, VHF-kanal samt klockslag
• Väderprognos

Du kan också prenumerera på Professional-versionen och får då ytterligare funktionalitet för att lättare kunna planera din tur på sjön.

I Professional-prenumerationen* (ett-årsprenumeration) ingår dessutom:

• Möjligheten att låsa din båts place på skärmen inkl. möjligheten att låta kartan rotera så att färdriktningen alltid är uppåt
• Se kurs med båtikon
• AIS (Computerized Identification System) med helikopterperspektiv (se och identifiera fartyg över 45 m i Sverige, Norge och Finland)
• Skapa intressepunkter för t.ex. favorithamnar eller bra fiskelägen
• Spårningsplotter som kan spela in och spara alla dina resor
• Möjlighet att skapa rutter, både manuellt och automatiskt och få hjälp att segla efter dessa
• Synka data som intressepunkter, rutter och spårningsplotter mellan olika enheter genom att logga in by way of Fb eller Google
• Möjlighet att spara delar av kartan offline så att du slipper vara uppkopplad
• GPX import & export
• Kurs
• Fart över grund

Eniro på sjön är ett utmärkt planeringsverktyg inför båtresan och ska ses som ett komplement until befintlig navigationsutrustning. Eller för att citera tidningen På Kryss (nr 5 2015) ”gratis-app som bör finnas i din surfplatta eller smarttelefon även om du har en annan app”.

Suggestions! Stäng av GPS:en när du är klar, annars kommer den dra mycket batteri.

Integritetspolicy https://www.eniro.se/hjalp/integritetspolicy/
Användarvillkor https://www.eniro.se/ios/disclaimer/se/eula_se.html
Uncover Swedish waters by way of the app’s many features, equivalent to charts, monitoring plots, AIS, factors of curiosity and routes.

Hoist the sails and forged off with Eniro På Sjön, a well-liked app praised by the magazines Praktiskt Båtägande and På Kryss, gained the award because the utility of the 12 months (Guldmobilen) and described as “by far the most cost effective navigation app” and a “improbable complement”.

Eniro on the lake’s free model accommodates:

• Free charts of Sweden’s coasts and Lake Vänern, Lake Vättern and Lake Mälaren.
• GPS place on charts
Aerial picture view
• “Man overboard” operate that saves all essential data on one and the identical display in your digital camera roll as emergency numbers, coordinates, map picture of the present GPS place, VHF channel and time
• Climate forecast

You can too subscribe to the Professional model after which get further performance to make it simpler to plan your journey on the lake.

The Professional subscription * (one-year subscription) additionally consists of:

• The flexibility to lock your boat’s place on the display incl. the power to rotate the map in order that the route of journey is all the time upwards
• See course with boat icon
• AIS (Computerized Identification System) with helicopter perspective (see and determine ships over 45 m in Sweden, Norway and Finland)
• Create factors of curiosity for e.g. favourite ports or good fishing villages
• Monitoring plotter that may document and save all of your travels
Alternative to create routes, each manually and routinely and get assist to sail after them
Sync data equivalent to factors of curiosity, routes and monitoring plots between completely different gadgets by logging in by way of Fb or Google
Chance to save lots of elements of the map offline so that you simply don’t have to be linked
• GPX import & export
• Course
• Velocity ​​over floor

Eniro on the lake is a superb planning software for the boat journey and ought to be seen as a complement to current navigation tools. Or to cite the journal På Kryss (no. 5 2015) “free app that ought to be in your pill or smartphone even when you’ve got one other app”.

Tip! Flip off the GPS if you find yourself completed, in any other case it can devour quite a lot of battery.

Privateness coverage https://www.eniro.se/hjalp/integritetspolicy/
Phrases of use https://www.eniro.se/ios/disclaimer/se/eula_se.html
Buggfixar

>>>Download Eniro På sjön – Gratis sjökort APK<<<

Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 1Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 2Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 3Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 4Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 5Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 6Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 7Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 8Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 9Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 10Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 11Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 12Eniro På sjön - Gratis sjökort screenshots 13

>>>Download Eniro På sjön – Gratis sjökort APK<<<