Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 Download Latest Version APK

Download Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 Latest Version APK

▇█▓▒░Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ░▒▓█▇ 29.02.2020 İçerik GÜNCELLENDİ.

2020 Nisan Meb Aday Öğretmenleri (Sözleşmeli/Kadrolu) Adaylık Kaldırma AKS Sınavlarına hazırlık amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır.

İNTERNETSİZ kullanım özelliğiyle her yerde
Güncel Akademi – Hedef Adaylık Kaldırma Sınavında 60 puan üstü.

Yorucu KPSS sürecinden sonra tekrar bir sınav ile karşılaşan öğretmen arkadaşlarımız bu yeni sınava hazırlanmakta zorlanmakta ve bu durum öğretmen arkadaşlarımızda bıkkınlık hissi uyandırmaktadır. Sözleşmeli Öğretmenlik uygulamasının gelmesiyle yeni bir adaylık süreci yaşayan arkadaşların yanındayız.
Bu uygulama ile tekrar kitaplara gömülmenize gerek kalmadan evde, dolmuşta,nöbette, öğretmenler odasında kolayca bilgi tekrarı yapabileceğiniz, testler ve denemeler çözebileceğiniz güzel bir uygulama ile kolayca sınavdan 60 üstü puan alabileceksiniz.

Dikkat!
Kanun Yönetmelik alanındaki Pdf’lerde yaşadığınız hatalar telefonunuzda yüklü olan pdf sürümler ile ilgilidir. Pdf Reader güncellemesi yapın ya da uygun pdf reader yükleyiniz.

✪ İçerik son yayınlanan kılavuz doğrultusunda güncellenmiştir.

Özellikler:
✦ Güncel Eğitim haberleri
✦ 657 ve 4483 sayılı kanunlar ile ilgili notlar, testler
✦ Bakanlık yapısı, görevleri ve mevzuatı ile ilgili notlar, testler
✦ Öğretmenlik uygulamaları ile ilgili notlar, testler
✦ T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile ilgili notlar, testler
✦ Konu dağılımlarına uygun 100 soruluk denemeler.
✦ Sınav tarihi, sınav sonuçları, adaylık ile ilgili özel duyurular bildirim ile ulaştırılacaktır.

Dikkat Uygulamamız Sınav formatına uygun ve günceldir.

✪ Soru Dağılımı:

✦ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç ), (12 Soru)
✦ 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması (3 Soru)
✦ 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, (3 Soru)
✦ 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler, (2 Soru)
✦ 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, (2 Soru)
✦ 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, (1 Soru)
✦ 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, (2 Soru)
✦ 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, (4 Soru)
✦ Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, (4 Soru)
✦ Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, (4 Soru)
✦ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, (4 Soru)
✦ Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, (2 Soru)
✦ MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi DYK (1 Soru)
✦ Aday Öğretmenlik Yetiştirme Süreci (1 Soru)
✦ T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (5 Soru)
✦ Eğitim öğretimin planlanması, (10 Soru)
✦Öğrenme ortamları, (10 Soru)
✦ Sınıf yönetimi, (10 Soru)
✦Öğretim yöntem ve teknikleri, (10 Soru)
✦ Ölçme ve değerlendirme. (10 Soru)

Kırılmalar/Hatalar:
*Eğer Uygulamayı yükledikten sonra kırılmalar, kapanmalar olduğu anda bize rapor edilmektedir.
*Uygulamayı güncel tutmakta ve otomatik güncellemeler uygulamaktayız.

-505- Hatası (lolipop)
505 hatası ile karşılaşanlar lolipop sürümlerinden kaynaklanan bir hatadır. Bu hatayı alanlar
“Ayarlar > Uygulamalar > Google Play Store > Önbelleği Temizle ve Verileri Temizle”
işlemini gerçekleştirerek tekrar deneyebilir sorun hala devam ediyorsa google geri iade süresi içerisinde iade edebilir.
Sorun telefon sürümüyle alakalıdır.
▇█▓▒░ Candidacy Removal Exam (AKS) ░▒▓█▇ 29.02.2020 Content UPDATED.
 
2020 April Meb Prospective Teachers (Contracted / Staffed) is an application developed for the preparation of Candidate Removal ACS Exams.

Everywhere with the INTERNET-free feature
Current Academy – Over 60 points in Target Candidate Removal Exam.

Our teacher friends who encounter an exam again after the tiring KPSS process have a hard time getting ready for this new exam and this situation causes a feeling of boredom among our teacher friends. We are with friends who have a new candidacy process with the introduction of the Contracted Teaching application.
With this application, without having to be buried in books again, you can easily get over 60 points from the exam with a nice application that you can easily repeat information, test and experiment at home, dolby, guard, teachers room.

Attention!
The errors you experience with the PDFs in the Law Regulation field are related to the pdf versions installed on your phone. Update the Pdf Reader or upload the appropriate pdf reader.

✪ Content has been updated in accordance with the last published guide.

Features:
Eğitim Current Education news
Notlar Notes, tests on laws 657 and 4483
Notlar Notes, tests on the structure, duties and legislation of the Ministry
Notlar Notes, tests on teaching practices
C T.C. Notes on Revolution History and Kemalism, tests
Sor 100 question essays suitable for subject distributions.
Tarihi Special announcements about the exam date, exam results and candidacy will be sent with a notification.

Our Attention Practice is suitable and up-to-date with the Exam format.

✪ Question Distribution:

Devlet Civil Servants Law No. 657 (except sections 8 and 9), (12 Questions)
Ilan Trial of Civil Servants No. 4483 and Other Public Officials (3 Questions)
Eğitim National Education Basic Law No. 1739, (3 Questions)
Provisions regarding MEB in the Presidential Decree No. 1 (2 Questions)
Kanunu Law of Private Education Institutions numbered 5580, (2 Questions)
✦ Law on Exercise of the Right to Petition No. 3071, (1 Question)
✦ Law on Right to Information, No. 4982, (2 Questions)
✦ Primary Education and Education Law No. 222, (4 Questions)
✦ Regulation on Secondary Education Institutions, (4 Questions)
Bakanlığı Ministry of National Education Regulation for Preschool and Primary Education Institutions, (4 Questions)
Bakanlığı Ministry of National Education Educational Institutions Social Activities Regulation, (4 Questions)
Bakanlığı Ministry of National Education Regulation Services Regulation (2 Questions)
B MEB Formal and Non-formal Education DYK (1 Question)
✦ Candidate Teacher Training Process (1 Question)
C T.C. Revolution History and Kemalism (5 Questions)
Planning education and training, (10 questions)
OrtamLearning environments, (10 Questions)
 Yönetimi Classroom management (10 Questions)
Teaching methods and techniques (10 Questions)
✦ Measurement and evaluation. (10 Questions)

Breaks / Errors:
* After installing the application, breaks are reported to us as soon as there are closings.
* We keep the application up to date and apply automatic updates.

-505- Error (lollipop)
Those who encounter the 505 error are a bug caused by the lollipop versions. Those who got this error
“Settings> Applications> Google Play Store> Clear Cache and Clear Data”
You can try again by performing the operation and if the problem still continues, google can return it within the refund period.
The problem is related to the phone version.
– Bil bakalım ile farklı soru tarzı geliştrldi.
– pdf ortamında özel notlar ve kanunlar görüntülenebilecek.
– İçerik yenileme seçeneği eklendi.
– Not alanı için yazı boyutu ayarlama ikonu eklendi.
– Notlarda görsel görüntüleme aktif oldu.
– Görsel düzenlemeler yapıldı.
– Hatalar giderildi.
– Menüler sadeleştirildi.
– Test, Deneme ve Soru cevap alanlarına sağdan açılır sorular arası ilerleme yapılabilir.

>>>Download Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 APK<<<

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 1Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 2Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 3Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 4Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 5Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 6Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 7Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 8Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 9Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 10Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 11Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 12

>>>Download Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 APK<<<

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 Download Latest Version APK

Download Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 Latest Version APK

▇█▓▒░Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ░▒▓█▇ 29.02.2020 İçerik GÜNCELLENDİ.

2020 Nisan Meb Aday Öğretmenleri (Sözleşmeli/Kadrolu) Adaylık Kaldırma AKS Sınavlarına hazırlık amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır.

İNTERNETSİZ kullanım özelliğiyle her yerde
Güncel Akademi – Hedef Adaylık Kaldırma Sınavında 60 puan üstü.

Yorucu KPSS sürecinden sonra tekrar bir sınav ile karşılaşan öğretmen arkadaşlarımız bu yeni sınava hazırlanmakta zorlanmakta ve bu durum öğretmen arkadaşlarımızda bıkkınlık hissi uyandırmaktadır. Sözleşmeli Öğretmenlik uygulamasının gelmesiyle yeni bir adaylık süreci yaşayan arkadaşların yanındayız.
Bu uygulama ile tekrar kitaplara gömülmenize gerek kalmadan evde, dolmuşta,nöbette, öğretmenler odasında kolayca bilgi tekrarı yapabileceğiniz, testler ve denemeler çözebileceğiniz güzel bir uygulama ile kolayca sınavdan 60 üstü puan alabileceksiniz.

Dikkat!
Kanun Yönetmelik alanındaki Pdf’lerde yaşadığınız hatalar telefonunuzda yüklü olan pdf sürümler ile ilgilidir. Pdf Reader güncellemesi yapın ya da uygun pdf reader yükleyiniz.

✪ İçerik son yayınlanan kılavuz doğrultusunda güncellenmiştir.

Özellikler:
✦ Güncel Eğitim haberleri
✦ 657 ve 4483 sayılı kanunlar ile ilgili notlar, testler
✦ Bakanlık yapısı, görevleri ve mevzuatı ile ilgili notlar, testler
✦ Öğretmenlik uygulamaları ile ilgili notlar, testler
✦ T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile ilgili notlar, testler
✦ Konu dağılımlarına uygun 100 soruluk denemeler.
✦ Sınav tarihi, sınav sonuçları, adaylık ile ilgili özel duyurular bildirim ile ulaştırılacaktır.

Dikkat Uygulamamız Sınav formatına uygun ve günceldir.

✪ Soru Dağılımı:

✦ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç ), (12 Soru)
✦ 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması (3 Soru)
✦ 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, (3 Soru)
✦ 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler, (2 Soru)
✦ 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, (2 Soru)
✦ 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, (1 Soru)
✦ 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, (2 Soru)
✦ 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, (4 Soru)
✦ Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, (4 Soru)
✦ Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, (4 Soru)
✦ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, (4 Soru)
✦ Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, (2 Soru)
✦ MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi DYK (1 Soru)
✦ Aday Öğretmenlik Yetiştirme Süreci (1 Soru)
✦ T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (5 Soru)
✦ Eğitim öğretimin planlanması, (10 Soru)
✦Öğrenme ortamları, (10 Soru)
✦ Sınıf yönetimi, (10 Soru)
✦Öğretim yöntem ve teknikleri, (10 Soru)
✦ Ölçme ve değerlendirme. (10 Soru)

Kırılmalar/Hatalar:
*Eğer Uygulamayı yükledikten sonra kırılmalar, kapanmalar olduğu anda bize rapor edilmektedir.
*Uygulamayı güncel tutmakta ve otomatik güncellemeler uygulamaktayız.

-505- Hatası (lolipop)
505 hatası ile karşılaşanlar lolipop sürümlerinden kaynaklanan bir hatadır. Bu hatayı alanlar
“Ayarlar > Uygulamalar > Google Play Store > Önbelleği Temizle ve Verileri Temizle”
işlemini gerçekleştirerek tekrar deneyebilir sorun hala devam ediyorsa google geri iade süresi içerisinde iade edebilir.
Sorun telefon sürümüyle alakalıdır.
▇█▓▒░ Candidacy Removal Exam (AKS) ░▒▓█▇ 29.02.2020 Content UPDATED.
 
2020 April Meb Prospective Teachers (Contracted / Staffed) is an application developed for the preparation of Candidate Removal ACS Exams.

Everywhere with the INTERNET-free feature
Current Academy – Over 60 points in Target Candidate Removal Exam.

Our teacher friends who encounter an exam again after the tiring KPSS process have a hard time getting ready for this new exam and this situation causes a feeling of boredom among our teacher friends. We are with friends who have a new candidacy process with the introduction of the Contracted Teaching application.
With this application, without having to be buried in books again, you can easily get over 60 points from the exam with a nice application that you can easily repeat information, test and experiment at home, dolby, guard, teachers room.

Attention!
The errors you experience with the PDFs in the Law Regulation field are related to the pdf versions installed on your phone. Update the Pdf Reader or upload the appropriate pdf reader.

✪ Content has been updated in accordance with the last published guide.

Features:
Eğitim Current Education news
Notlar Notes, tests on laws 657 and 4483
Notlar Notes, tests on the structure, duties and legislation of the Ministry
Notlar Notes, tests on teaching practices
C T.C. Notes on Revolution History and Kemalism, tests
Sor 100 question essays suitable for subject distributions.
Tarihi Special announcements about the exam date, exam results and candidacy will be sent with a notification.

Our Attention Practice is suitable and up-to-date with the Exam format.

✪ Question Distribution:

Devlet Civil Servants Law No. 657 (except sections 8 and 9), (12 Questions)
Ilan Trial of Civil Servants No. 4483 and Other Public Officials (3 Questions)
Eğitim National Education Basic Law No. 1739, (3 Questions)
Provisions regarding MEB in the Presidential Decree No. 1 (2 Questions)
Kanunu Law of Private Education Institutions numbered 5580, (2 Questions)
✦ Law on Exercise of the Right to Petition No. 3071, (1 Question)
✦ Law on Right to Information, No. 4982, (2 Questions)
✦ Primary Education and Education Law No. 222, (4 Questions)
✦ Regulation on Secondary Education Institutions, (4 Questions)
Bakanlığı Ministry of National Education Regulation for Preschool and Primary Education Institutions, (4 Questions)
Bakanlığı Ministry of National Education Educational Institutions Social Activities Regulation, (4 Questions)
Bakanlığı Ministry of National Education Regulation Services Regulation (2 Questions)
B MEB Formal and Non-formal Education DYK (1 Question)
✦ Candidate Teacher Training Process (1 Question)
C T.C. Revolution History and Kemalism (5 Questions)
Planning education and training, (10 questions)
OrtamLearning environments, (10 Questions)
 Yönetimi Classroom management (10 Questions)
Teaching methods and techniques (10 Questions)
✦ Measurement and evaluation. (10 Questions)

Breaks / Errors:
* After installing the application, breaks are reported to us as soon as there are closings.
* We keep the application up to date and apply automatic updates.

-505- Error (lollipop)
Those who encounter the 505 error are a bug caused by the lollipop versions. Those who got this error
“Settings> Applications> Google Play Store> Clear Cache and Clear Data”
You can try again by performing the operation and if the problem still continues, google can return it within the refund period.
The problem is related to the phone version.
– Bil bakalım ile farklı soru tarzı geliştrldi.
– pdf ortamında özel notlar ve kanunlar görüntülenebilecek.
– İçerik yenileme seçeneği eklendi.
– Not alanı için yazı boyutu ayarlama ikonu eklendi.
– Notlarda görsel görüntüleme aktif oldu.
– Görsel düzenlemeler yapıldı.
– Hatalar giderildi.
– Menüler sadeleştirildi.
– Test, Deneme ve Soru cevap alanlarına sağdan açılır sorular arası ilerleme yapılabilir.

>>>Download Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 APK<<<

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 1Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 2Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 3Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 4Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 5Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 6Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 7Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 8Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 9Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 10Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 11Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 screenshots 12

>>>Download Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2020 APK<<<