دعای فرج – الهی عظم البلا(با صدای علی فانی)بدون نت Download Latest Version APK

Obtain دعای فرج – الهی عظم البلا(با صدای علی فانی)بدون نت Newest Model APK

دعای فرج با صدای علی فانی همراه قلم هوشمند بدون اینترنت

دعا کننده برای فرج حضرت مشمول برکات زیر می‌شود:

1. اطاعت از امر مولایش کرده است، که فرموده‌اند: و بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که فرج شما در آن است.

2. این دعا سبب زیاد شدن نعمت ها می شود.

3. اظهار محبت قلبی است.

4. نشانه انتظار است.

5. زنده کردن امر ائمه اطهار علیهم السلام است.

6. مایه ناراحتی شیطان لعین است.

7. اداء قسمتی از حقوق آن حضرت است (که اداء حق هر صاحب حقی واجب ترین امور است.)

9. تعظیم خداوند و دین خداوند است.

10. حضرت صاحب الزمان علیه السلام در حق دعا کننده دعا می کند.

11. شفاعت آن حضرت در قیامت شامل حال او می شود.

12. شفاعت پیامبر ان شاء الله شامل حال او می شود.

13. این دعا امتثال امر الهی و طلب فضل و عنایت اوست.

14. مایه استجابت دعا می شود.

15. اداء اجر رسالت است.

16. مایه دفع بلاست.

17. سبب وسعت روزی است ان شاء الله.

18. باعث آمرزش گناهان می شود.

19. دعا کننده مشرف به دیدار آن حضرت در بیداری یا خواب می شود.

20. در زمان ظهور آن حضرت به دنیا رجعت می کند.

21. از برادران پیامبر صلی الله علیه و آله خواهد بود.

22. فرج مولای ما حضرت صاحب الزمان علیه السلام زودتر واقع خواهد شد.

23. سبب پیروزی از پیغمبر و امامان. صلوات الله علیهم اجمعین. می شود.

24. وفای به عهد و پیمان الهی است.

25. آثار نیکی به والدین برای دعا کننده فرج حاصل می گردد.

26. فضیلت رعایت و اداء امانت برایش حاصل می شود.

27. سبب زیاد شدن اشراف نور امام علیه السلام در دل او می گردد.

28. دعا برای فرج موجب طولانی شدن عمرش خواهد شد ان شاء الله.

29. موفق به تعاون در کارهای نیک و تقوا می شود.

30. به نصرت و یاری خداوند و پیروزی بر دشمنان به کمک خداوند توفیق می یابد.

31. هدایت می شود به نور قرآن مجید.

32. نزد اصحاب اعراف معروف می گردد.

33. به ثواب طلب علم نائل می شود ان شاء الله.

34. از عقوبت های اخروی ان شاء الله در امان می ماند.

35. در هنگام مرگ به او مژده می رسد و با او به نرمی رفتار می شود.

36. این دعای برای فرج، اجابت دعوت خدا و رسول صلی الله علیه و آله است.

37. با امیرالمومنین علیه السلام محشور و در درجه آن حضرت خواهد بود.

38. محبوب ترین افراد نزد خداوند می گردد.

39. عزیزترین و گرامی ترین افراد نزد پیامبر صلی الله علیه و آله می شود.

40. ان شاء الله از اهل بهشت خواهد بود.

41. دعای پیامبر صلی الله علیه و آله شامل حالش می گردد.

42.کردارهای بد او به کردارهای خوب تبدیل می شود.

43. خداوند در عبادت او را تایید فرماید.

44. ان شاء الله با این دعا عقوبت از اهل زمین دور می شود.

45. ثواب کمک به مظلوم را دارد.

46. ثواب احترام به بزرگتر و تواضع نسبت به او را دارد.

47. پاداش خونخواهی حضرت سیدالشهدا علیه السلام را دارد.

48. شایستگی دریافت احادیث ائمه اطهار علیهم السلام را می یابد.

49. نور او برای دیگران نیز [در روز قیامت] درخشان می گردد.

50. هفتاد هزار نفر از گنهکاران را شفاعت می کند.

51. دعای امیرالمومنین علیه السلام روز قیامت شاملش می شود.

52. بی حساب داخل بهشت می شود.

53. از تشنگی قیامت در امان می ماند.

54. در بهشت جاودان خواهد بود.

55. مایه خراش روی ابلیس و مجروح شدن دل اوست.

56. روز قیامت هدیه های ویژه ای دریافت می دارد.

57. خداوند عز و جل از خدمتکاران بهشت نصیبش می فرماید.

58. در سایه گسترده خداوند قرار می گیرد و رحمت بر او نازل می شود مادامی که مشغول آن دعا باشد.

59. پاداش نصیحت مومن را دارد.

60. مجلسی که در آن برای حضرت قائم. عجل الله تعالی فرجه. دعا شود، محل حضور فرشتگان گردد.

61. دعا کننده مورد مباهات خداوند قرار می گیرد.

62. فرشتگان برای او طلب آمرزش می کنند.

63. از نیکان مردم محسوب می گردد.

64. این دعا اطاعت از اولیای امر است که خداوند اطاعتشان را واجب کرده است.

65. مایه خرسندی خدای عز و جل می شود.

66. مایه خشنودی پیامبر می گردد.

67. این دعا خوشایندترین اعمال نزد خداوند است.

68. دعاگوی فرج حضرتش از کسانی خواهد بود که خداوند در بهشت به او حکومت دهد ان شاء الله تعالی.

69. حساب او آسان می گردد.

70. این دعا برای او در عالم برزخ انیس و مونس مهربانی خواهد بود.

71. بهترین اعمال است.

72. باعث دوری غم ها می شود.

73. دعای هنگام غیبت بهتر از دعای هنگام ظهور است.

74. فرشتگان درباره دعا کننده دعا می کنند.
Faraj prayers with the voice of Ali Fanny with sensible pen with out web

Prayers for His Holiness are topic to the next blessings:

1. Obedience has magnified, which they’ve stated: And pray a lot to hasten the veil the place your veil is.

2. This prayer will increase the blessings.

3. Expressing heartfelt affection.

4. Look forward to signal.

5. It’s the lifetime of the Imams of the Prophet (peace be upon him).

6. Devil’s anger is a curse.

7. Ada is a part of the Prophet’s rights (which is the appropriate of each proper holder for essentially the most compulsory affairs).

9. The bow of God and the faith of God.

10. The Prophet (peace be upon him) prays in prayer.

11. His intercession on the resurrection contains his situation.

12. The intercession of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) applies to him.

13. This prayer is the illustration of the divine and the grace of His grace.

14. It’s a matter of prayer.

15. The payoff is the mission.

16. Blast disposal.

17. It’s the breadth of the solar, God keen.

18. It causes forgiveness of sins.

19. The supplicant overlooks the Prophet’s assembly in waking or sleeping.

20. The Prophet returns to the world on the time of his look.

21. He might be one of many brothers of the Prophet (peace be upon him).

22. Our Ruler Faraj will come sooner.

23. Give victory to the Prophet and the Imams. Salat Allah be in opposition to the Ecclesiastes. To be.

24. Achievement of the divine covenant.

25. The nice works of the mother and father are obtained by the prayers of the Faraj.

26. The advantage of obedience and lending is obtained.

27. Will increase the aristocracy of Imam Noor (PBUH) in his coronary heart.

28. Prayer for treatment will lengthen his life, God keen.

29. It succeeds in cooperating in good deeds and piety.

30. He’ll succeed within the victory of God and victory over the enemies with the assistance of God.

31. Guided by the sunshine of the Holy Quran.

32. Identified to the companions of the nobles.

33. The seeker of data achieves data, God keen.

34. God forbid the approaching retribution.

35. At his loss of life he receives excellent news and is handled with gentleness.

36. This prayer is a response to the decision of God and the Messenger of Allaah.

37. He might be with the Prophet (peace and blessings be upon him).

38. Probably the most beloved are in God.

39. Probably the most beloved and pricey to the Prophet, peace be upon him.

40. God might be from Paradise.

41. Prayer of the Prophet (peace and blessings be upon him) is included.

42. His dangerous deeds flip into good deeds.

43. Might God approve him in worship.

44. God keen, by this prayer the retribution might be faraway from the land.

45. The reward is to assist the oppressed.

46. ​​He has the respect for the elder and his humility.

47. He’s rewarded with the revenge of Prophet Muhammad (peace be upon him).

48. The advantage of receiving the hadiths of the Imams is discovered within the Prophet.

49. His gentle shines for others.

50. Intercesses seventy thousand sinners.

51. The prayer of Amir al-Mu’minin (AS) on the Day of Judgment is included.

52. He goes into Heaven with out account.

53. Keep away from the thirst for the resurrection.

54. It will likely be in Heaven without end.

55. It’s a scratch on Iblis and his coronary heart is injured.

56. The Day of Judgment receives particular items.

57. The Lord bestows upon His servants the paradise.

58. He’s forged within the shadow of God, and mercy is revealed upon him so long as he prays.

59. The reward is the admonition of the believer.

60. A Home through which I stand for the Prophet. Swiftly, Allah Almighty. Pray, let the angels be current.

61. Prayer is praised by God.

62. The angels ask forgiveness for him.

63. It’s the good of the individuals.

64. It’s a prayer of obedience to the authority of God that God has made them obedient.

65. It’s a blessing of God to be glorified.

66. It’s the Prophet’s pleasure.

67. This prayer is essentially the most pleasing of all to God.

68. The prayer of His Majesty might be from these whom God will rule in Paradise, God keen.

69. His account turns into straightforward.

70. This prayer might be sort to him within the Purgatory of Ennis and Mons.

71. Greatest practices.

72. Keep away from unhappiness.

73. Prayer in absence is healthier than prayer in look.

74. Angels pray concerning the Prayer.
تغییرات جزئی در گرافیک برنامه

>>>Download دعای فرج – الهی عظم البلا(با صدای علی فانی)بدون نت APK<<<

دعای فرج - الهی عظم البلا(با صدای علی فانی)بدون نت  screenshots 1دعای فرج - الهی عظم البلا(با صدای علی فانی)بدون نت  screenshots 2دعای فرج - الهی عظم البلا(با صدای علی فانی)بدون نت  screenshots 3

>>>Download دعای فرج – الهی عظم البلا(با صدای علی فانی)بدون نت APK<<<