Ratownictwo medyczne algorytmy Download Latest Version APK

Download Ratownictwo medyczne algorytmy Latest Version APK

Teraz nowy interfejs! Zaktualizowano również protokoły tak, by uwzględniały leki z rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Aplikacja zawiera schematy postępowania dla zespołów podstawowych ratownictwa medycznego w Polsce. Oparte są one o wytyczne ERC 2015, wytycznych Brain Trauma Foundation (uraz czaszkowo-mózgowy), National Center for Injury Prevention and Control (kryteria Centrum Urazowego) i in. i będą stale aktualizowane. Zawiera skale typu Glasgow, Apgar, ciężkości krupu Westley’a itp.
Program składa się z następujących działów:
1. ALS
2. PALS
3. Położnictwo
4. Zatrucia
5. Urazy
6. Farmakologia
Now a new interface! Updated Protocols so as to take account of drugs with the Minister of Health.
The application includes workflows for basic emergency medical teams in Poland. They are based on the guidelines of the ERC 2015 guidelines Brain Trauma Foundation (traumatic brain injury), National Center for Injury Prevention and Control (criteria Injury Center) and others. and they will be constantly updated. It includes rock type Glasgow, Apgar score, the severity krupu Westley’a like.
The program consists of the following departments:
1. ALS
2. PALS
3. Midwifery
4. poisoning
5. Injuries
6. Pharmacology
Aktualizacja związana z ukazaniem się zaleceń dotyczących leczenia przeciwbólowego MZ.
Dodano tematy: Zwalczanie bólu urazowego i Zwalczanie bólu u dzieci. Asystent RKO znowu działa! Podziękowania dla uważnego użytkownika.

>>>Download Ratownictwo medyczne algorytmy APK<<<

Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 1Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 2Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 3Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 4Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 5Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 6Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 7Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 8Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 9Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 10Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 11Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 12Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 13Ratownictwo medyczne algorytmy screenshots 14

>>>Download Ratownictwo medyczne algorytmy APK<<<

Leave a Reply