Ekstraklasa.TV Download Latest Version APK

Download Ekstraklasa.TV Latest Version APK

Oglądaj bramki i skróty meczów polskiej Ekstraklasy. Sprawdź aktualne informacje tworzone przez fachowców i pasjonatów. Śledź relacje z meczów na żywo, a dzięki usłudze powiadomień, nie przegapisz żadnego meczu swojego ulubionego zespołu. Pobierz aplikację Ekstraklasa.TV i bądź na bieżąco.

– Bramki i skróty meczów Ekstraklasy – jedyna aplikacja, która oferuje legalnie i w pełni darmowo możliwość oglądania bramek i skrótów z meczów Ekstraklasy. Dzięki tej aplikacji możesz śmiało powiedzieć: Wiem, jak wyglądała najlepsza bramka tego spotkania.

– Aktualne wiadomości – gorące informacje i ekskluzywne materiały przygotowane przez redakcję najchętniej odwiedzanego serwisu sportowego w Polsce i zaprezentowane w bardzo przyjaznej formie.

– Tabele i wyniki – zestawienie tabel, wyników, terminarzy i klasyfikacji strzelców Ekstraklasy.

– Powiadamiania push – kto wygrał mecz? jaki był wynik Twojej ulubionej drużyny? kto nie zagra w najbliższym meczu? – o takich i wielu innych ważnych informacjach dowiesz się jako pierwszy dzięki usłudze powiadomień.

– Na żywo – nie możesz obejrzeć meczu swojej ulubionej drużyny? Dzięki aplikacji Ekstraklasa.TV możesz śledzić aktualnie trwające mecze wraz z prowadzonym na żywo komentarzem tekstowym.

– Kalendarz – wiemy, jak trudno zapamiętać wszystkie terminy meczów swojej ulubionej drużyny. Dlatego w naszej aplikacji przygotowaliśmy kalendarz, dzięki któremu nie przegapisz już żadnego z nich.
Watch the goals and Abbreviations matches Polish Ekstraklasa. Check-date information created by experts and enthusiasts. Follow relations with the matches live, and thanks to the alerts service, you will not miss any match of your favorite team. Download the app Ekstraklasa.TV and stay updated.

– Goals and abbreviations Ekstraklasa matches – the only application that provides legally and completely free of charge opportunity to watch the goals and shortcuts from the Ekstraklasa matches. With this application you can confidently say: I know what she looked like the best goal of the meeting.

– Current news – hot information and exclusive materials prepared by the editors of most visited sports site in Poland and presented in a very friendly way.

– Tables and results – summary tables of results, schedules and scorer of Ekstraklasa.

– Push Notification – who won the game? What was the outcome of your favorite team? who did not play in the next match? – Of these, and many other important information you will be the first to be notified through.

– Live – you can not watch the match of your favorite team? With this application you can keep track Ekstraklasa.TV currently ongoing matches with live commentary kept on the text.

– Calendar – we know how difficult it is to remember all the dates of matches of your favorite team. Therefore, in our application we have prepared a calendar, so that you do not miss any of them already.
Przystosowanie aplikacji do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO) 2016/679

>>>Download Ekstraklasa.TV 1.8 APK<<<

Ekstraklasa.TV 1.8 screenshots 1Ekstraklasa.TV 1.8 screenshots 2Ekstraklasa.TV 1.8 screenshots 3Ekstraklasa.TV 1.8 screenshots 4Ekstraklasa.TV 1.8 screenshots 5Ekstraklasa.TV 1.8 screenshots 6Ekstraklasa.TV 1.8 screenshots 7Ekstraklasa.TV 1.8 screenshots 8Ekstraklasa.TV 1.8 screenshots 9Ekstraklasa.TV 1.8 screenshots 10Ekstraklasa.TV 1.8 screenshots 11Ekstraklasa.TV 1.8 screenshots 12

>>>Download Ekstraklasa.TV 1.8 APK<<<

Leave a Reply