TV Familie Download Latest Version APK

Download TV Familie Latest Version APK

TV Familie is een combinatie van Vlaams & internationaal showbizznieuws. Op een snelle, pittige en praktische manier brengt het nieuws, foto’s, interviews en reportages van nationale en internationale celebrities. Daarnaast krijg je wekelijks de nieuwste trends, do’s en dont’s, lookalikes en zoveel meer.

* Je kiest zélf hoe je TV Familie wil lezen: alsof het het papieren magazine is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op pagina’s, artikels en beelden.

* Je digitale magazine ligt steeds klaar dankzij het automatisch downloaden.

* Magazine gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de magazines van de voorbije weken downloaden.

* Je kan het magazine eerst downloaden en later offline lezen.

Wie geabonneerd is op TV Familie (papieren versie of digitale magazine), leest met deze app het magazine gratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je je logingegevens vergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice: +32 2 454 29 56 (tijdens de kantooruren). Indien je geen abonnee bent, kan je het digitale magazine aankopen via je Google Play account. Je kan per week een magazine kopen voor 1,99 €.
Family TV is a combination of Flemish and international showbiz news. In a fast, snappy and practical way brings news, photos, interviews and reports from national and international celebrities. Plus you get weekly the latest trends, do’s and don’ts, lookalikes and much more.

* You choose yourself how you want to read Family TV: if it is the paper magazine, or an article in a simple text and image version. You can zoom in on pages, articles and images.

* Your digital magazine is always ready with the download automatically.

* Missed Magazine? No problem. You can always download the magazines in recent weeks.

* You can download and read offline later the magazine first.

Who subscribed on TV Family (hard copy or digital magazine), reads this magazine app free. Do not know how to log in if you have forgotten your login details, you can contact our reader service: +32 2 454 29 56 (during office hours). If you are not a subscriber, you can buy the digital magazine on your Google Play account. You can buy a weekly magazine for 1.99 €.
Bedankt dat u onze app gebruikt! Wat is er nieuwe in deze versie?
– Aanpassingen in het kader van GDPR
– Verschillende bugfixes

>>>Download TV Familie 3.0.14 APK<<<

TV Familie 3.0.14 screenshots 1TV Familie 3.0.14 screenshots 2TV Familie 3.0.14 screenshots 3TV Familie 3.0.14 screenshots 4TV Familie 3.0.14 screenshots 5TV Familie 3.0.14 screenshots 6TV Familie 3.0.14 screenshots 7

>>>Download TV Familie 3.0.14 APK<<<