Azibai – Mạng xã hội kinh doanh Download Latest Version APK

Download Azibai – Mạng xã hội kinh doanh Latest Version APK

1. Azibai là gì:
– Azibai là mạng xã hội Việt Nam chuyên sâu về việc cung cấp cho người dùng các công cụ và tính năng tiện ích phục vụ cho công tác tiếp thị, truyền thông, và bán hàng qua mạng.
– Azibai là mạng xã hội kinh doanh mang tính kết nối cao, cung cấp cho các nhóm người dùng các công cụ và tính năng để thiết lập ra các cổng thông tin, tương tác, kết nối và giao dịch điện tử.
– Azibai là mạng xã hội truyền thông với nhiều tiện ích, mang tính giải trí cao cho các nhóm người dùng phổ thông.
– Azibai là sàn thương mại điện tử miễn phí giúp người dùng dễ dàng tạo gian hàng và bán hàng hàng online.

2. Các nền tảng công nghệ của mạng xã hội Azibai.
– Sản xuất cung cấp thông tin
– Sàn thương mại điện tử, bán hàng online
– Cổng thông tin, trang vàng
– Sàn thông tin báo chí
– Chat, gọi điện thoại miễn phí
– Công cụ tìm kiếm.

3. Mạng xã hội Azibai là nền tảng cung cấp các tiện ích phục vụ công tác tiếp thị truyền thông, bán hàng, tiếp thị liên kết (affiliate):
– Nền tảng sáng tạo và sản xuất các nội dung đa phương tiện truyền thông
– Nền tảng phân phối và chia sẻ nội dung lên các ứng dụng mạng xã hội bên ngoài azibai.
– Nền tảng thiết lập các cổng thông tin cung cấp lượt truy cập về các trang quảng cáo, bán hàng của doanh nghiệp ngoài azibai.
– Nền tảng xây dựng hệ thống bán hàng đa kênh qua mạng.
– Nền tảng xây dựng hệ thống môi giới quảng cáo, tiếp thị trực tuyến ( Hệ thống tiếp thị liên kết – affiliate marketing – bán các “phiếu mua hàng”, mã giảm giá.
– Nền tảng tạo nhóm, cộng đồng tương tác cùng chia sẻ lợi ích cao.

4. Mạng xã hội Azibai là nền tảng mang lại tiện ích cao cho người dùng phổ thông.
– Tính năng tìm kiếm thông tin nhanh chóng
– Tính năng lưu trữ thông tin thuận lợi
– Tính năng tạo các nhóm sưu tập chia sẻ kiến thức chung
– Tính năng bình luận sâu.
– Tính năng gọi điện thoại, nhắn tin mật
– Tính năng cá nhân hoá sâu và chuyên biệt (Người dùng được gắn tên miền website riêng cho các trang kinh doanh và trang phụ).
– Sử dụng đơn giản.

5. Mạng xã hội Azibai là nền tảng đa luồng thông tin mang tính giải trí cao
– Theo dõi được tổng hợp các liên kết báo chí do người dùng chia sẻ
– Theo dõi các chủ đề, các kênh quan tâm do người sáng tạo nội dung sản xuất
– Theo dõi các thông tin giải trí đa kênh: Youtube. Vlog, truyền hình, người nổi tiếng.
1. What is Azibai:
– Azibai is an intensive Vietnamese social network providing users with tools and utilities for marketing, communication, and online sales.
– Azibai is a highly connected business social network that provides user groups with the tools and features to set up portals, interactions, connections and electronic transactions.
– Azibai is a social media network with many utilities and high entertainment for common user groups.
– Azibai is a free e-commerce platform that makes it easy for users to create stores and sell goods online.

2. The technology platform of Azibai social network.
– Production of information supply
– E-commerce floor, online sales
– Portal, yellow pages
– Press information floor
– Chat, call for free
– Search.

3. Azibai Social Network is a platform providing utilities for media marketing, sales, and affiliate marketing:
– Creation platform and production of multimedia content
– Platform for distributing and sharing content on external social networking applications azibai.
– A platform to set up portals to provide visits to advertising and sales pages of businesses outside of azibai.
– The foundation of building a multi-channel sales network.
– The foundation of building an advertising brokerage system, online marketing (affiliate marketing system – affiliate marketing – selling “coupons” and discount codes.
– Platform for creating groups, interacting communities with high benefit sharing.

4. Azibai social network is a platform that brings high utilities for ordinary users.
– Quick search feature
– Convenient information storage feature
– Feature of creating groups to share common knowledge
– Deep comment feature.
– Calling and confidential messaging features
– Deep and specialized features (Users can attach separate website domain for business and subpages).
– Simple to use.

5. Azibai social network is a highly entertaining multi-threaded information platform
– Subscribe to the total of press links shared by users
– Subscribe to topics and channels of interest produced by content creators
– Subscribe to the multi-channel entertainment information: Youtube. Vlog, television, celebrities.
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải phiên bản mới để sử dụng tất cả các tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của Azibai. Cảm ơn bạn đã sử dụng Azibai!

>>>Download Azibai – Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 APK<<<

Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 1Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 2Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 3Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 4Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 5Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 6Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 7Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 8Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 9Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 10Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 11Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 12Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 13Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 14Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 15Azibai - Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 screenshots 16

>>>Download Azibai – Mạng xã hội kinh doanh 2.1.5 APK<<<