de Volkskrant Krant Download Latest Version APK

Obtain de Volkskrant Krant Newest Model APK

de Volkskrant digitale krant

Lees nu de Volkskrant, de gezaghebbende kwaliteitskrant die elke dag bovenop het nieuws zit met scherpe reportages, diepgaande interviews en indrukwekkende fotografie; een gids door de wereld en door Nederland, maar met oog voor de vrolijke kanten van het leven.

* U kiest zélf hoe u de Volkskrant wil lezen: alsof het de papieren krant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. U kan inzoomen op pagina’s, artikels en beelden.

* U kiest zélf hoe u leest: in de opmaak van de papieren krant, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie.

* Uw digitale krant staat elke ochtend klaar dankzij het automatisch downloaden.

* Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van de afgelopen week teruglezen.

* U kunt de krant eerst downloaden en later offline lezen. Handig voor onderweg of op vakantie.

Wie geabonneerd is op de Volkskrant (papieren versie of digitale krant), leest met deze app de krant free of charge. Weet u niet hoe in te loggen of bent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bij onze lezersservice: +31 88 056 15 61 (tijdens de kantooruren).

Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen through uw Google Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor €1,99 of een weekendkrant voor €2,99.
The digital newspaper Volkskrant

Now learn the Occasions, the authoritative newspaper of sitting on daily basis on prime of the information with sharp reviews, in-depth interviews and gorgeous images; a information by means of the world and the Netherlands, however with a watch for the homosexual facet of life.

* You select your self the way you need to learn the Volkskrant: if it’s the printed newspaper, or a product in a easy textual content and picture model. You possibly can zoom in on pages, articles and pictures.

* You select your self the way you learn, the structure of the printed newspaper, or an article in a easy textual content and picture model.

Your digital newspaper is because of routinely obtain each morning prepared.

* Newspaper missed? No drawback. You possibly can at all times learn the papers final week.

* You possibly can first obtain the newspaper and later studying offline. Handy for journey or trip.

Those that subscribed to the Volkskrant (exhausting copy or digital newspaper), learn with this app free newspaper. Have no idea find out how to sign up or have forgotten your login particulars, please contact our reader service: +31 88 056 15 61 (throughout workplace hours).

If you’re not a subscriber, it’s possible you’ll buy the digital newspaper through your Google Play account. You should purchase a weekly newspaper a day for € 1.99 or a weekend newspaper for € 2.99.
Replace van de login formulieren om in de toekomst een betere login ervaring te kunnen aanbieden.

>>>Download de Volkskrant Krant APK<<<

de Volkskrant Krant  screenshots 1de Volkskrant Krant  screenshots 2de Volkskrant Krant  screenshots 3de Volkskrant Krant  screenshots 4de Volkskrant Krant  screenshots 5de Volkskrant Krant  screenshots 6de Volkskrant Krant  screenshots 7de Volkskrant Krant  screenshots 8de Volkskrant Krant  screenshots 9

>>>Download de Volkskrant Krant APK<<<

Leave a Reply